Voorbeeldgedrag is sleutel tot gedragen verandering

Het lijkt zo vanzelfsprekend: de inkt van de eerder ingezette organisatieverandering is nog niet droog of de volgende dient zich alweer aan. En organisaties verwachten dat medewerkers al die aanpassingen blijmoedig volgen en er invulling aan geven. Hoe zorg je nu dat een gevraagde verandering echt beklijft en dat mensen begrijpen waarom hen gevraagd wordt te veranderen? Emeritus prof. dr. André Wierdsma geeft praktische handvatten om verandertrajecten tot een succes te maken:

1. Wat de leider doet heeft impact, niet wat hij/zij zegt.

Herkenbare verandermanagementtaal is: ‘oog voor de klant’, ‘flexibele opstelling’, ‘neem verantwoordelijkheid’, ‘werk samen over de afdelingsgrenzen heen’. Mooie voornemens, maar mensen letten op het gedrag van de leiding. Werkt het management team zelf over de ‘grenzen’ heen of bewaken de leden hun eigen belang?

2. Veranderen is voor anderen, niet voor de leiding.

Vaak zijn de managers gestegen in de organisatie omdat ze in de ‘oude’ cultuur indruk maakten. Kan de leiding het ‘nieuwe gedrag’ zelf waar maken? Je herkent deze zorg gemakkelijk. Eén ‘oplossing’ is dat de leiding zichzelf ‘buiten’ de veranderopgave plaatst. De leiding maakt een objectieve analyse en biedt een oplossing aan die geïmplementeerd moet worden door anderen.

3. De enige echt werkende top-down veranderstrategie: voorbeeldgedrag.

Gedragsverandering is afhankelijk van welk gedrag in de dagelijkse omgang wordt bevestigd en beloond. Dit vraagt oog voor de kracht van sociale beïnvloeding en de invloed van rolmodellen. De leider zendt via zijn gedrag uit wat werkelijk gewenst is. De leider als rolmodel versterkt of ondergraaft de geloofwaardigheid van een voorgestelde verandering.

Conclusie

Een manager die zelf leert en verandert is in staat met zijn mensen een verandering vorm te geven. Door te benoemen dat de verandering ook van jou een inspanning vraagt, maak je jezelf niet alleen meer benaderbaar maar je geeft mensen om je heen ook het idee dat het ok is om er moeite voor te doen. En dat veranderen niet vanzelf gaat of hoeft te gaan. Veranderen doe je met vallen en opstaan. En door het juiste voorbeeldgedrag te tonen. Dit maakt het mogelijk mensen uit te dagen, maar ook te ondersteunen bij de verandering.

Bron: Nyenrode.nl (newsroom), 24.10.2016

Nieuws
Datum: 24-10-2016