Mediation

Ruziemaken of oplossen?

Ruziemaken is simpel; ruzie oplossen is iets anders! Mediation (ook 'bemiddeling' genoemd) biedt personen en bedrijven een mogelijkheid om onder leiding van een procesbegeleider zelf een passende oplossing te vinden voor het ontstane conflict. Mediation kan leiden tot een oplossing die duurzamer en goedkoper is dan een uitspraak van een rechter. Partijen nemen bij mediation actief de regie om het conflict op te lossen: transparant tussen partijen en discreet naar buiten.

Mediator is onafhankelijk

Partijen zijn soms zo inhoudelijk betrokken bij een conflict dat gesprekken om tot een oplossing te komen, vastlopen in verwijten en dat er geen begrip is voor elkaars positie en belangen. Met hulp van de begeleiding van een onafhankelijke mediator komen partijen los van de ingenomen standpunten, krijgen oog voor de belangen en gevoelens van de ander en stellen zich weer open voor het vinden van een oplossing. Een mediator faciliteert deze gesprekken en creëert een situatie waarin partijen bereid zijn om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Kiezen voor mediation = verantwoordelijkheid nemen!

Mediation is een relatief nieuw begrip in België en Nederland. Bij mediation voeren partijen zelf de regie in het oplossen van het conflict dat tussen hen ontstaan is. De mediator faciliteert, begeleidt en betrekt maar partijen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het (onderhandelings-)resultaat. Kijk voor meer informatie op www.vankasterenmediation.com.