Organisatiesturing

Het kan beter

Wanneer is goed ‘goed genoeg’? Wat is een passende ambitie voor een organisatie? Hoe kan het anders, beter? Bij Sharing Curiosity weten we het zeker: ‘Meten is weten’. Het ontwikkelen en doorvoeren van verbeterprojecten is alleen zinvol als je helder hebt wat je startpositie is en waar je naartoe wilt. Objectief, helder en kwantitatief onderbouwd.

Startpositie

Wij helpen organisaties bij het vaststellen van startposities door een gedetailleerd en objectief beeld te geven waar zij staan op het gebied van kwaliteit, service levels en kosten/baten verhouding. We laten door middel van onze kwantitatieve benadering zien waar verbeteringen en besparingen door te voeren zijn en leveren actieplannen voor implementatie.

Klankbord

Soms weet een organisatie heel goed wat zij wil, maar is er behoefte aan ondersteuning om de ideeën en plannen daadwerkelijk uit te voeren, om medewerkers actief te betrekken bij de bedrijfsontwikkelingen en om stakeholders ‘aangesloten’ te houden.

In deze gevallen is Sharing Curiosity inzetbaar als klankbord voor directie- en managementteams. Wij geven feed back op de geformuleerde ambities en bieden ondersteuning bij de uitvoering ervan.

Team op maat

Afhankelijk van de scope van de opdracht en het gewenste implementatietempo kan Sharing Curiosity voor elke opdracht een passend team samenstellen. Wij putten hierbij uit een gevarieerd netwerk van professionals met expertise op het gebied van performance management, bedrijfscoaching en verandermanagement.

No cure, no pay

Wij zijn ervan overtuigd dat onze aanpak werkt en zijn bij dit type opdrachten bereid om een resultaatafhankelijke beloning te hanteren.