Feedback geven: met moeite of moeiteloos?

Het blijft vaak lastig: eerlijke en kritische feed back geven aan medewerkers met behoud van jullie (zakelijke) relatie. Wat doe je nu het best wel en wat niet?

Wel doen
Presenteer kritiek in één keer

Gebruik geen verbloemende taal of verzachtende woorden, dat leidt alleen maar af van de boodschap. Vertel je medewerker wat er verkeerd gaat en biedt hulp om het beter te gaan doen. Wees eerlijk!

Communiceer duidelijk

Wees overtuigd van je boodschap en vermijd woorden zoals ´misschien´, ´een beetje´ en ´soms´. Laat geen twijfel bestaan over je oordeel, dit is wat jíj vindt en die boodschap breng je over

Toon betrokkenheid

Blijf betrokken bij het vervolg na het overbrengen van je feed back. Het is jouw verantwoordelijkheid als leidinggevende om jullie relatie te bewaken en om de vinger aan de pols te houden bij de gevraagde verbeteringen. Als je hulp aanbiedt, kom die belofte dan ook na.

Niet doen
(Te) positief afsluiten

Je gesprek beëindigen met een opmerking zoals ´dat jullie ondanks alles zo leuk samenwerken´ is not done. Het is niet alleen niet eerlijk maar het leidt ook tot verwarring. Want, welk deel van je boodschap blijft er dan hangen? Dus: breng je boodschap duidelijk en efficiënt, maak verbeterafspraken en laat het er daar bij.

Uitstellen

Slecht nieuws brengen (en kritische feed back is daar een voorbeeld van) vindt niemand echt leuk om te doen. Want niemand wil een medewerker met opzet kwetsen. Maar het uitstellen van geven van deze feed back is nog erger: je ontneemt je medewerker de kans om zich te verbeteren en hoe langer een bepaald gedrag is ingesleten hoe moeilijker het is dit te veranderen. Stel dus niet uit tot morgen… (inderdaad, dat klopt nog steeds).

Nieuws
Datum: 12-11-2017